Harden Kelador - RH T A

06.04.2017 21:52

Harden Kelador úspešne zložil ďalšiu záchranársku skúšku RH T A.  Srdečne blahoželáme.