Harden Kelador - SPZP-P2

17.11.2017 17:12

11.11.2017 zložil Harden Kelador svoju ďalšiu záchranársku skúšku SPZP-P2.

Srdečne blahoželáme !