Medzinárodná výstava Maastricht

03.10.2017 23:02

1.10.2017 Medzinárodná výstava Maastricht, NL

Nazarro Kris Kelador - veľmi nádejný 1, BIS mladší dorast - 4. miesto