Memorial O.Kráľovej - Mistríkovej

04.09.2017 23:32

1.-3.9. 2017 sa zúčastnil Harden Kelador so svojim pánom Ladislavom Mackovýchom záchranárskeho preteku Memoriál Oľgy Královej - Mistríkovej v Banskej Bystrici - kategória RH-T B.