DUODANUBE 2018

19.08.2018 16:37

18.-19.8.2018 DUODANUBE Bratislava  

Napoleon Balu Kelador - 2x CAJC, BOJ, BOB  

Normann Kelador - 2x CAC, 2x CACIB, BOS, splnil Jch.SK   

Nefertari Kelador - 2x CAJC, BOJ, splnila Jch.SK

Lorraine Kelador - 2x CAC, 2x CACIB, BOB,  BOS, splnila Ich.