Harden Kelador - SNPZS

28.04.2018 22:24

15.4.2018 Harden Kelador zložil veľmi náročnú záchranársku skúšku SNPZS.  Srdečne blahoželám !