Klubová výstava bradáčov Blegny, B

19.09.2018 21:50

16.9.2018 Klubová výstava bradáčov Blegny, B  

Nazarro Kris Kelador - V1, CAC, BOB, KLubový  šampión 2018