Klubová výstava, NL

10.10.2019 22:08

Klubová výstava bradáčov, NL

Nazarro Kris Kelador - V1, CAC, BOB, Klubový šampión 2019