Klubové dni v Tesároch.

12.09.2022 23:18

10.9.2022 XXXV. Klubová výstava Tesáre

Quick Silver Darney Kelador - V1, CAC, ISPU, KV, BOB, BIS 

Odin Kelador - V1, CAC, ISPU, KV, BOB, BIS3, splnil podmienky Kch

Penelope Kelador - V1, CAC, ISPU, KV, BOB, splnila Ch.SK

11.9.2022 IV. Špeciálna výstava bradáčov

Quick Silver Darney Kelador - V1, CC, Víťaz ŠV, BOB, BIS, splnil Kch

Parsifal Kelador - V1, CC, Víťaz ŠV, BOS, splnil podmienky chovnosti

Penelope Kelador - V1, CC, Víťaz ŠV, BOB, splnila Kch