Pracovné skúšky

21.11.2021 19:55

20.11.2021 sme úšpešne absolvovali skúšky z výkonu.

Lorraine  Keldor - ZM

Normann Kelador -ZM