SLOVAKIA DOG CUP 2017

07.01.2018 21:12

SLOVAKIA DOG CUP 2017

Ch. Lorraine Kelador sa umiestnila na 1. mieste v plemene Bradáč veľký k+s a Ich. Jesabell Kelador na 2. mieste v plemene Bradáč malý k+s o oficiálnej súťaži SKJ za rok 2017 !