Záchranárske skúšky.

18.11.2018 20:39

18.11.2018 Harden Kelador so svojim majiteľom Ladislavom Mackovýchom úspešne zložil vrcholovú záchranársku RH-T B. Srdečne blahoželáme !