Naše úspechy / Our successes

 

Svetový víťaz veteránov 2009 - Ich. Amirra Gauada

 World Veteran Winner 2009 - Ich. Amirra Gauada

 

Svetový víťaz 2013 , BOS - Ich. Hestia Kelador

World Winner 2013 , BOS - Ich. Hestia Kelador

 

ISPU víťaz 2014, BOS - Ich. Hestia Kelador

ISPU Winner 2014, BOS  - Ich. Hestia Kelador

 

Európsky víťaz veteránov 2014 - Ich. Bella Donna Kelador

European Veteran Winner 2014 - Ich. Bella Donna Kelador

 

Vice Európsky víťaz 2014 - Ich. Hestia Kelador

Vice European Winner 2014 - Ich. Hestia Kelador

 

Vice Svetový víťaz veteránov 2017 - Ich. Felission Kelador

Vice World Veteran Winner 2017 - Ich. Felission Kelador

 

Svetový víťaz mladých 2018 - Jch. Nazarro Kris Kelador

Junior World Winner 2018 - Jch. Nazarro Kris Kelador

 

Európsky víťaz veteránov 2019 - Ich. Horus Kelador

European Veteran Winner 2019  - Ich. Horus Kelador

 

Európsky víťaz veteránov 2019, BOV -  Ich. Hestia Kelador 

European Veteran Winner 2019, BOV - Ich. Hestia Kelador 

 

ISPU víťaz 2019, BOS - Ich. Lorraine Kelador

ISPU Winner 2019, BOS - Ich. Lorraine Kelador

 

ISPU víťaz veteránov 2019 - Ich. Horus Kelador

ISPU Veteran Winner 2019 - Ich. Horus Kelador

 

ISPU víťaz veteránov 2019 - Ich. Hestia Kelador

ISPU Veteran Winner 2019 - Ich. Hestia Kelador

 

Svetový  víťaz veteránov 2021, BOV, BOB - Harriton Kelador

World veteran winner 2021, BOV, BOB - Harriton Kelador

 

Svetový víťaz  veteránov 2021, BOS - Horus Kelador

World veteran winner 2021, BOS - Horus Kelador

 

Svetový  víťaz veteránov 2021, BOV - Hestia Kelador 

World veteran winner 2021, BOV - Hestia Kelador

 

Svetový viťaz 2021, BOB - Lorraine Kelador

World winner 2021, BOB - Lorraine Kelador

 

Vice Svetový víťaz 2021 - Normann Kelador

Vice World Winner 2021 - Normann Kelador

 

Vice Svetový víťaz mladých 2021 - Penelope Kelador

Vice World junior Winner 2021 - Penelope Kelador